Buurt Ideeënfonds

Het Buurt Ideeënfonds is voor alle huurders van Mooiland Heeft u een goed idee voor uw buurt? Wilt u samen met andere bewoners de woon- en leefomgeving verbeteren? Meldt u aan op www.mooiland.nl

Lees verder

Beleid en uitvoering KMAS
2022-2026

Deze notitie is bedoeld als een handleiding voor het bestuur van KMAS in de komende jaren. Op het gebied van de volkshuisvesting vinden heel wat ontwikkelingen plaats die het beleid en de taken van huurdersorganisaties en bewonerscommissies sterk beïnvloeden. Vooral het beleid van woningcorporaties als het om huisvesting van groepen, betaalbare woonlasten, duurzame woningen, wonen en zorg enz. gaat. Belangrijk is ook hoe gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties met elkaar op een gelijkwaardige wijze overleggen over zaken die de huurders betreffen. Geen wonder dat Mooiland, woningcorporatie waar KMAS mee te maken heeft, een speciale opgave tot 2026 heeft geformuleerd.  Een opgave…

Lees verder

Prestatieafspraken

OVER PRESTATIEAFSPRAKEN EN MOOILAND (ADVIES AAN KMAS)   Algemeen Prestatieafspraken zijn wettelijk vastgelegd. In de Woningwet staat dat de plannen van woningcorporaties moeten worden ingepast in het lokale beleid. Dat betekent dus dat er overleg moet zijn tussen de gemeente en de woningcorporatie. De meeste gemeenten hebben een woonvisie. Dat is een document waarin staat wat de ambities van de gemeente zijn op de woningmarkt. Het geeft antwoord op vragen als: Hoeveel nieuwe woonruimte moet er komen en voor wie? Hoe zorgen we ervoor dat bestaande woningen betaalbaar blijven? Welke voorzieningen hebben we nodig in de buurten? In de prestatieafspraken…

Lees verder

HAM: Zienswijze betreffende ontheffing Mooiland voor Gennep

Mail: svandenbergh@mooiland.nl. Schaijk/Warnsveld,  maart 2022 Betreft: Verzoek aan de Huurdersorganisatie Mooiland (HAM) om een zienswijze betreffende ontheffing Mooiland voor Gennep Geachte heer Van den Bergh, Hierbij een reactie (zienswijze) van de Huurdersalliantie Mooiland (HAM) op het verzoek van Mooiland om een ontheffing aan te vragen om weer volledig actief te kunnen zijn in de gemeente Gennep. Wat wil Mooiland? Mooiland is deels al actief in Gennep, maar wil, evenals in de woningmarktregio Noordoost Brabant, volledig bijdragen aan de volkshuisvestelijke opgaven in Gennep. Gennep ligt in de woningmarktregio Limburg dat grenst aan de woningmarktregio Noordoost Brabant waar Mooiland actief is. De…

Lees verder

Kmas over wonen zorg en welzijn

Wat is gaande in woningcorporatieland? Corporaties hebben vaak te maken met bijzondere doelgroepen, denk aan rolstoelgebruikers of mensen met dementie. Voor deze doelgroepen zijn soms specifieke aanpassingen aan woningen nodig of is het van belang dat bepaalde faciliteiten in de buurt beschikbaar zijn. Wat wil de overheid? De landelijke overheid maakt zich zorgen over de snelheid waarmee de woonzorgopgave wordt opgepakt door gemeenten en woningcorporaties. Het resultaat van de snelheid van de vergrijzing is dat er over twintig jaar naar schatting 1,6 miljoen 80+’ers zijn. Dat is twee keer zoveel als nu. De overheid wil dat iedereen passend woont in…

Lees verder

Update complexmatige verkoop Mooiland.

Geachte leden van de Huurdersalliantie Mooiland,  Met deze brief geven wij graag een periodieke update over de voortgang van de complexmatige  verkopen van Mooiland. De laatste update in dit kader hebben jullie in december ontvangen. De  ontwikkelingen die er sindsdien zijn geweest worden hieronder per regio toegelicht. Daarnaast  wordt in deze brief meer informatie gegeven over de uitkomst van het ontheffingstraject voor Den  Haag en hoe wij daar nu verder gaan.   Verkopen december 2020  In de laatste update over de complexmatige verkopen kwam al aan de orde dat veel complexen in  december zouden worden overgedragen aan nieuwe eigenaren. In totaal…

Lees verder

Kmas over de betrokkenheid bij de Prestatieafspraken

Algemeen Prestatieafspraken zijn wettelijk vastgelegd. In de Woningwet staat dat de plannen van woningcorporaties moeten worden ingepast in het lokale beleid. Dat betekent dus dat er overleg moet zijn tussen de gemeente en de woningcorporatie. De meeste gemeenten hebben een woonvisie. Dat is een document waarin staat wat de ambities van de gemeente zijn op de woningmarkt. Het geeft antwoord op vragen als:  Hoeveel nieuwe woonruimte moet er komen en voor wie?  Hoe zorgen we ervoor dat bestaande woningen betaalbaar blijven?  Welke voorzieningen hebben we nodig in de buurten?  In de prestatieafspraken wordt vastgelegd welke bijdrage de woningcorporaties in de…

Lees verder

Huurders Alliantie Mooiland

De overkoepelende huurdersorganisaties de Koepel Grave en de Koepel Mooiland Allen Samen (KMAS) gaan samen verder als de Huurders Alliantie Mooiland. De Koepel Grave richt zich op het kerngebied van Mooiland. De KMAS richt zich op alle overige gebieden. Beide koepels werkten al veel samen. Nu zullen ze gezamenlijk alle huurders van Mooiland vertegenwoordigen en advies verstrekken aan Mooiland. De Huurders Alliantie is zowel in bestuurlijk als in operationeel verband de overlegpartner van Mooiland. De officiële ondertekening van de oprichting van de Huurders Alliantie Mooiland vond plaats in het Spoorwegmuseum in Utrecht, tijdens de landelijke dag voor Huurdersorganisaties. 18 februari…

Lees verder