Huurders Alliantie Mooiland

De overkoepelende huurdersorganisaties de Koepel Grave en de Koepel Mooiland Allen Samen (KMAS) gaan samen verder als de Huurders Alliantie Mooiland. De Koepel Grave richt zich op het kerngebied van Mooiland. De KMAS richt zich op alle overige gebieden. Beide koepels werkten al veel samen. Nu zullen ze gezamenlijk alle huurders van Mooiland vertegenwoordigen en advies verstrekken aan Mooiland. De Huurders Alliantie is zowel in bestuurlijk als in operationeel verband de overlegpartner van Mooiland. De officiële ondertekening van de oprichting van de Huurders Alliantie Mooiland vond plaats in het Spoorwegmuseum in Utrecht, tijdens de landelijke dag voor Huurdersorganisaties. 18 februari…

Lees verder

Samenwerkingsovereenkomst Huurders Alliantie Mooiland

Samenwerkingsovereenkomst Huurders Alliantie Mooiland Koepel Grave en KMAS staan als koepels van Huurdersorganisaties voor een gezamenlijke volkshuisvestingopgave. Gemeenten, corporaties en huurdersvertegenwoordiging zijn samen verantwoordelijk voor het maken van prestatieafspraken op gemeentelijk niveau. Een gemeentelijke woonvisie staat hiervoor aan de basis. De nieuwe rolverdeling gaat uit van gelijkwaardige rollen aan de onderhandelingstafel. Daar waar Mooiland een volwaardige volkshuisvestelijke positie heeft op gemeentelijk niveau worden deze prestatieafspraken gemaakt met huurdersvertegenwoordigingen, gemeente en de corporaties. Om als gelijkwaardige partner op te kunnen treden is het van belang dat de Huurdersorganisaties hiertoe voldoende gefaciliteerd worden. Dat heeft de wetgever bepaald bij de invoering van…

Lees verder