Prestatieafspraken

OVER PRESTATIEAFSPRAKEN EN MOOILAND (ADVIES AAN KMAS)   Algemeen Prestatieafspraken zijn wettelijk vastgelegd. In de Woningwet staat dat de plannen van woningcorporaties moeten worden ingepast in het lokale beleid. Dat betekent dus dat er overleg moet zijn tussen de gemeente en de woningcorporatie. De meeste gemeenten hebben een woonvisie. Dat is een document waarin staat wat de ambities van de gemeente zijn op de woningmarkt. Het geeft antwoord op vragen als: Hoeveel nieuwe woonruimte moet er komen en voor wie? Hoe zorgen we ervoor dat bestaande woningen betaalbaar blijven? Welke voorzieningen hebben we nodig in de buurten? In de prestatieafspraken…

Lees verder

HAM: Zienswijze betreffende ontheffing Mooiland voor Gennep

Verzoek aan de Huurdersorganisatie Mooiland (HAM) om een zienswijze betreffende ontheffing Mooiland voor Gennep Hierbij een reactie (zienswijze) van de Huurdersalliantie Mooiland (HAM) op het verzoek van Mooiland om een ontheffing aan te vragen om weer volledig actief te kunnen zijn in de gemeente Gennep. Wat wil Mooiland? HAM: Zienswijze betreffende ontheffing Mooiland voor Gennep                                                                                                                                                                 Correspondentie   tadema@kmas.nl                                                                                         

Lees verder

Kmas over wonen zorg en welzijn

Wat is gaande in woningcorporatieland? Corporaties hebben vaak te maken met bijzondere doelgroepen, denk aan rolstoelgebruikers of mensen met dementie. Voor deze doelgroepen zijn soms specifieke aanpassingen aan woningen nodig of is het van belang dat bepaalde faciliteiten in de buurt beschikbaar zijn. Wat wil de overheid? De landelijke overheid maakt zich zorgen over de snelheid waarmee de woonzorgopgave wordt opgepakt door gemeenten en woningcorporaties. Het resultaat van de snelheid van de vergrijzing is dat er over twintig jaar naar schatting 1,6 miljoen 80+’ers zijn. Dat is twee keer zoveel als nu. De overheid wil dat iedereen passend woont in…

Lees verder