Huurverhoging juli 2024

Bewoners ontvangen bericht over huurverhoging per 1 juli. Wij vinden het belangrijk dat jouw woning betaalbaar blijft. Daarom verhogen we de huur niet volgens de inflatie van afgelopen jaar, maar kijken we naar de gemiddelde stijging van alle cao’s in het voorafgaande jaar. Dit jaar is dat voor de meeste bewoners een huurverhoging van 5,3%. Waarom verhogen wij de huur? Dit doen wij omdat ook de kosten ieder jaar stijgen en de inflatie toeneemt. Het is daarnaast belangrijk dat wij -nu en in de toekomst- de kosten voor nieuwbouw en investeringen in duurzaamheid kunnen blijven betalen. Heb je nog vragen…

Lees verder

Overlast melden bij Mooiland.

    De omgeving, de straat en je buren hebben invloed op jouw woonplezier. Het kan voorkomen dat je soms ergens overlast door ervaart. We hebben het dan over ergernissen die regelmatig voorkomen en waarbij je woonplezier wordt verstoord. Lawaai is een vorm van overlast, maar overlast kan ook veroorzaakt worden door huisdieren, stank, vervuiling, ruzie of drugs- en/of alcoholgebruik. Hieronder lees je wat je kunt doen als je dit soort overlast ervaart.

Lees verder