Save the date. Woensdag 25 oktober 2023.

              Het bestuur van KMAS nodigt u uit voor het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering van KMAS (Koepel Mooiland Allen Samen) op: woensdag 25 oktober 2023. In verband met de reservering van de locatie en de lunch, willen wij u vragen met hoeveel personen u wilt komen? U kunt dit laten weten aan: m.stalpers@kmas.nl

Lees verder

Buurt Ideeënfonds

Het Buurt Ideeënfonds is voor alle huurders van Mooiland Heeft u een goed idee voor uw buurt? Wilt u samen met andere bewoners de woon- en leefomgeving verbeteren? Meldt u aan op www.huurderskoepelgrave.nl Daar kunt u ook het formulier invullen!

Lees verder

Beleid en uitvoering KMAS
2022-2026

Deze notitie is bedoeld als een handleiding voor het bestuur van KMAS in de komende jaren. Belangrijk is ook hoe gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties met elkaar op een gelijkwaardige wijze overleggen over zaken die de huurders betreffen. Geen wonder dat Mooiland, woningcorporatie waar KMAS mee te maken heeft, een speciale opgave tot 2026 heeft geformuleerd.  Een opgave waar KMAS-rekening mee moet houden en daar ook beleid en uitvoering op zal moeten formuleren. Lees verder