Huurverhoging juli 2024

Bewoners ontvangen bericht over huurverhoging per 1 juli. Wij vinden het belangrijk dat jouw woning betaalbaar blijft. Daarom verhogen we de huur niet volgens de inflatie van afgelopen jaar, maar kijken we naar de gemiddelde stijging van alle cao’s in het voorafgaande jaar. Dit jaar is dat voor de meeste bewoners een huurverhoging van 5,3%. Waarom verhogen wij de huur? Dit doen wij omdat ook de kosten ieder jaar stijgen en de inflatie toeneemt. Het is daarnaast belangrijk dat wij -nu en in de toekomst- de kosten voor nieuwbouw en investeringen in duurzaamheid kunnen blijven betalen. Heb je nog vragen…

Lees verder

Buurt Ideeënfonds

Het Buurt Ideeënfonds is voor alle huurders van Mooiland Heeft u een goed idee voor uw buurt? Wilt u samen met andere bewoners de woon- en leefomgeving verbeteren? Meldt u aan op www.huurderskoepelgrave.nl Daar kunt u ook het formulier invullen!

Lees verder

Beleid en uitvoering KMAS
2022-2026

Deze notitie is bedoeld als een handleiding voor het bestuur van KMAS in de komende jaren. Belangrijk is ook hoe gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties met elkaar op een gelijkwaardige wijze overleggen over zaken die de huurders betreffen. Geen wonder dat Mooiland, woningcorporatie waar KMAS mee te maken heeft, een speciale opgave tot 2026 heeft geformuleerd.  Een opgave waar KMAS-rekening mee moet houden en daar ook beleid en uitvoering op zal moeten formuleren.

Lees verder

Prestatieafspraken

OVER PRESTATIEAFSPRAKEN EN MOOILAND (ADVIES AAN KMAS)   Algemeen Prestatieafspraken zijn wettelijk vastgelegd. In de Woningwet staat dat de plannen van woningcorporaties moeten worden ingepast in het lokale beleid. Dat betekent dus dat er overleg moet zijn tussen de gemeente en de woningcorporatie. De meeste gemeenten hebben een woonvisie. Dat is een document waarin staat wat de ambities van de gemeente zijn op de woningmarkt. Het geeft antwoord op vragen als: Hoeveel nieuwe woonruimte moet er komen en voor wie? Hoe zorgen we ervoor dat bestaande woningen betaalbaar blijven? Welke voorzieningen hebben we nodig in de buurten? In de prestatieafspraken…

Lees verder