Kmas over de betrokkenheid bij de Prestatieafspraken

KMAS, doet mee in Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen (AAN- gebied) aan de prestatieafspraken.

 

Prestatieafspraken zijn wettelijk vastgelegd. In de Woningwet staat dat de plannen van woningcorporaties moeten worden ingepast in het lokale beleid. Dat betekent dus dat er overleg moet zijn tussen de gemeente en de woningcorporatie. De meeste gemeenten hebben een woonvisie. Dat is een document waarin staat wat de ambities van de gemeente zijn op de woningmarkt.

In de prestatieafspraken wordt vastgelegd welke bijdrage de woningcorporaties in de gemeente leveren aan die ambities. Voor de huurdersvertegenwoordiging is daardoor definitief een vaste overleg-plaats opgeleverd aan tafel bij corporatie en gemeente. Belangrijk voor de huurdersvertegenwoordiging is dat de uitgesproken mening moet berusten op wat de huurdersachterban verwacht en denkt.

Kmas over de betrokkenheid bij de Prestatieafspraken