Ambitieuze afspraken voor Apeldoorn december 2023

 

Op donderdag 14 december ondertekenden wij samen met de gemeente Apeldoorn, collega-woningcorporaties en huurdersorganisaties de prestatieafspraken voor 2024 en 2025. “Iedereen in Apeldoorn een huis dat voelt als een thuis.” De titel van de prestatieafspraken verraadt het hoge ambitieniveau van de gezamenlijke partijen. Naast het bouwen van extra woningen in Apeldoorn speelt ook het thuisgevoel een belangrijke rol.

Carly Jansen, bestuurder Mooiland is trots op het mooie pakket afspraken: “Er zijn veel uitdagingen op het gebied van wonen. Naast het woningtekort zijn betaalbaarheid, duurzaamheid en fijn wonen voor ons belangrijke thema’s. Het is mooi dat het in Apeldoorn gelukt is om voor al deze onderwerpen voor de komende twee jaar goede afspraken te maken.” 

Veel aandacht voor wonen & zorg 
De prestatieafspraken zijn verdeeld in 5 thema’s. Naast nieuwbouw, betaalbaarheid en duurzaamheid spelen leefbaarheid en wonen & zorg een grote rol in de gemaakte afspraken. Partijen hechten grote waarde aan veerkrachtige wijken en hebben extra aandacht voor het groeiende aantal ouderen.

Aandacht voor jongeren, klimaat en doorstroom 
Wat opvalt is dat er plannen gemaakt worden om de slaagkansen voor jongeren en starters tot 30 jaar te vergroten. Ook maatregelen tegen extreem weer (hitte en regenval) komen terug in de plannen. Daarnaast spreken partijen af om flinke aantallen nieuwbouw op te leveren, zodat woningzoekende sneller een huis kunnen vinden.

Wethouder Peter Messerschmidt tekende namens de gemeente Apeldoorn de prestatieafspraken. “De afspraken sluiten mooi aan bij onze wens om bij te dragen aan het oplossen van het huidige woningtekort. En broodnodig ook, want Apeldoorn groeit in de toekomst naar minimaal 180.000 inwoners. Daarom ben ik extra blij dat we ook alvast een flink aantal jaren vooruit hebben gekeken.”