Buurt Ideeënfonds

Het Buurt Ideeënfonds is voor alle huurders van Mooiland Heeft u een goed idee voor uw buurt? Wilt u samen met andere bewoners de woon- en leefomgeving verbeteren? Meldt u aan op www.mooiland.nl

Lees verder

Beleid en uitvoering KMAS 2022-2026

Deze notitie is bedoeld als een handleiding voor het bestuur van KMAS in de komende jaren. Op het gebied van de volkshuisvesting vinden heel wat ontwikkelingen plaats die het beleid en de taken van huurdersorganisaties en bewonerscommissies sterk beïnvloeden. Vooral het beleid van woningcorporaties als het om huisvesting van groepen, betaalbare woonlasten, duurzame woningen, wonen en zorg enz. gaat. Belangrijk is ook hoe gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties met elkaar op een gelijkwaardige wijze overleggen over zaken die de huurders betreffen. Geen wonder dat Mooiland, woningcorporatie waar KMAS mee te maken heeft, een speciale opgave tot 2026 heeft geformuleerd.  Een opgave…

Lees verder

Prestatieafspraken.

OVER PRESTATIEAFSPRAKEN EN MOOILAND (ADVIES AAN KMAS) Algemeen Prestatieafspraken zijn wettelijk vastgelegd. In de Woningwet staat dat de plannen van woningcorporaties moeten worden ingepast in het lokale beleid. Dat betekent dus dat er overleg moet zijn tussen de gemeente en de woningcorporatie. De meeste gemeenten hebben een woonvisie. Dat is een document waarin staat wat de ambities van de gemeente zijn op de woningmarkt. Het geeft antwoord op vragen als: Hoeveel nieuwe woonruimte moet er komen en voor wie? Hoe zorgen we ervoor dat bestaande woningen betaalbaar blijven? Welke voorzieningen hebben we nodig in de buurten? In de prestatieafspraken wordt…

Lees verder

HAM: Zienswijze betreffende ontheffing Mooiland voor Gennep

DE HUURDERSALLIANTIE MOOILAND                                       MOOILAND T.a.v. S. Van den Bergh Postbus 140 5360 AC GRAVE Mail: svandenbergh@mooiland.nl. Schaijk/Warnsveld,  maart 2022 Betreft: Verzoek aan de Huurdersorganisatie Mooiland (HAM) om een zienswijze betreffende ontheffing Mooiland voor Gennep Geachte heer Van den Bergh, Hierbij een reactie (zienswijze) van de Huurdersalliantie Mooiland (HAM) op het verzoek van Mooiland om een ontheffing aan te vragen om weer volledig actief te kunnen zijn in de gemeente Gennep. Wat wil Mooiland? Mooiland is deels al actief in Gennep, maar wil, evenals in de woningmarktregio Noordoost Brabant, volledig bijdragen aan de volkshuisvestelijke opgaven in Gennep. Gennep ligt in…

Lees verder