Over de Koepel

KMAS: sterk voor en met elkaar

De Koepel Mooiland Allen Samen (KMAS) is de gesprekspartner van Mooiland als het gaat om het beleid van de verhuurder, daarbij behartigen wij uw belangen.

Het KMAS heeft regelmatig overleg met het bestuur/directie van Mooiland. Voor de onderwerpen die wij ter sprake brengen tijdens deze overleggen zijn wij afhankelijk van de input van de huurdersorganisaties.

Als huurdersorganisatie kunt u zich aansluiten bij KMAS. Dit biedt u voordelen. Zo kunt u deelnemen aan ledenvergaderingen en scholingsdagen. Tijdens deze dagen kunt u contacten leggen met andere aangesloten huurdersorganisaties.

Ook kan KMAS ondersteuning bieden bij het oprichten van een huurdersorganisatie. Bij problemen met de verhuurder, waar u zelf als huurdersorganisatie niet meer uitkomt, kan KMAS u voorzien van advies.

Een huurdersorganisatie heeft een andere rol en verantwoordelijkheid dan het KMAS bestuur. Zo kunnen wij samen sterk staan voor het belang van de huurder, elk vanuit een eigen verantwoordelijkheid!