Overlast melden bij Mooiland.

    De omgeving, de straat en je buren hebben invloed op jouw woonplezier. Het kan voorkomen dat je soms ergens overlast door ervaart. We hebben het dan over ergernissen die regelmatig voorkomen en waarbij je woonplezier wordt verstoord. Lawaai is een vorm van overlast, maar overlast kan ook veroorzaakt worden door huisdieren, stank, vervuiling, ruzie of drugs- en/of alcoholgebruik. Hieronder lees je wat je kunt doen als je dit soort overlast ervaart.

Lees verder