De agenda van de Algemene Ledenvergadering KMAS op 25 oktober a.s.

Het bestuur van KMAS nodigt u uit voor het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering van KMAS (Koepel Mooiland Allen Samen)
Datum woensdag 25 oktober 2023
Locatie/Plaats De Droom – Aamsestraat 32
6662 ND Elst Gelderland Tel: 0481-367139

Tijd Van 11.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur

Agendapunten Start
Inloop en registratie (koffie/Thee) 11.00 uur
1 Opening en Vaststelling agenda ALV 11.15 uur
2 Mededelingen KMAS bestuur/ Mededelingen HO leden
• Update complexmatige verkopen Mooiland/Wijziging verkoop- strategie Mooiland
• Financiële jaaroverzicht en kascontrole
3a De verslagen van 21 september 2022
• Verslag vergadering
• Verslag huurdersorganisaties en Regiobeheerders
3b Tussentijdsverslag KMAS-januari t/m juli 2023
4 Verbeteren van de communicatie Mooiland met Huurders
• Verzoek Mooiland extra manieren ophalen input van huurders
• Notitie KMAS/HAM over communicatie Mooiland-Huurders
• Communicatie over huuraanpassingen 2023
5 Samenwerking KMAS – GRAVE
• Overzicht werkgroepen en deelname aan werkgroepen
• Over de Strategische koers/Plan Samen voor de buurt
• Maak het mee en Essay Stenen en Mensen
Pauze/Lunch Start: 12.30 uur
Middagprogramma
6 Informatie van Mooiland over het Huurdersbeleid
door Emile van de Burg, Mooiland
• Zie verslag werkgroep huurbeleid Start: 13.30 uur

7 Rondvraag Start: 15.30 uur
8 Sluiting/Napraat

Melden voor deelname kan bij:
• m.stalpers@kmas.nl